header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Clubbeleid

In deze rubriek vind je een aantal belangrijke documenten. Samen maken deze reglementen dat we het samen gezellig houden en is het duidelijk wat we met elkaar hebben afgesproken. Want lid zijn van de Pelikaan betekent ook dat je je houdt aan deze afspraken. 

Zo kennen we We kennen binnen Pelikaan ook een onafhankelijke tuchtcommissie mocht er een conflict zijn tussen leden. Verder hebben we ook een vertrouwenspersoon ingesteld m.b.t. zaken die te maken hebben met een veilig sportklimaat. 

Pelikaan voor een Veilig Sportklimaat

HC de Pelikaan wil een hockeyclub zijn, waar voor iedereen een veilig sportklimaat heerst. Daarom vinden wij het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken als pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. Hiervoor hebben we een centrale contactpersoon aangewezen waar je terecht kunt; de vertrouwenspersoon. Je leest hier meer over wat een vertrouwenspersoon doet. 

Contact

Via het mailadres [email protected] kun je de vertrouwenspersoon direct benaderen.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.

Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een e-mail sturen naar [email protected] kan ook.