header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

In memoriam: Ton van Vugt

Nieuws afbeelding 9-8-2019
Afgelopen zondag is na een slopende ziekte ons lid van verdienste Ton van Vugt overleden. Ton werd op zijn twaalfde lid van HC De Pelikaan en heeft tot op het laatst zich altijd ingezet voor onze club. In de jeugd heeft Ton altijd in de eerste lijn gespeeld en later ook in Heren 1. Al die jaren was hij een zeer actief lid en toen hij later zich als trainer verdienstelijk maakte was dat met name voor de jeugd op alle niveaus. Ook was hij als trainer verantwoordelijk voor een hele lichting trimhockeyers die hij op donderdagavond de beginselen van de hockeysport bijbracht. Daarnaast was hij altijd present bij Sjors Sportief, de nieuwe ledenavonden, de coachavonden, de ledenvergaderingen, eigenlijk was Ton er altijd. Maar nu niet meer. Ton is 63 jaar geworden. Zijn toewijding aan Pelikaan en zijn onbegrensde optimisme is een voorbeeld voor ons allemaal.  Onze club is hem veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

 
Met vriendelijke groet,
 
Wim Vromans